ENERKRAFT websayfasına hoşgeldiniz

Şantiyeler

Construction sites
Enerkraft News
Gürcistan’da 2019 Mart ayındaki
Rüzgâr Ölçüm Kampanyası
Gürcüstanda elde edilen ihalelerdeki başarı sonucuda, ilk etspı planllanmış olan 50MW’lık Rüzgâr Parkının ölcümleri başlamıştır.

Eylül 2019
Afrikanın Sub - Sahara
Bölgesinde başarılı ve sarf ettiğimiz yoğun çalışmamızın neticesinde geçen ay çeşitli Güneş ve Rüzğar Projelerinin oluşumunu sağladık. 30 MWp’ lik Güneş Enerji Santralı önümüzdeki sene tamamlanmış olacaktır.